021-Диспечер

Read me

ОВА ОПЦИЈА ЈЕ ДОСТУПНА САМО ПРИЈАВЉЕНИМ КОРИСНИЦИМА.

У овој фази имплементације 021-ДИСПЕЧЕР врши прихват и обраду само пријава које су усмерене према Градској управи за инспекцијске послове Града Новог Сада, односно оних пријава које по садржају спадају у делокруг рада

  • Комуналне инспекције
  • Грађевинске инспекције
  • Саобраћајне инспекције
  • Инспекције за заштиту животне средине
  • Комуналне полиције

021-ДИСПЕЧЕР је јединствени систем за прихват и дистрибуцију пријава грађана које су усмерене према градским инспекцијама, комуналној полицији или другим градским службама.

021-ДИСПЕЧЕР подиже ниво поверења грађана и градске управе, подиже ниво безбедности и уређења локалне заједнице и на тај начин директно утиче на квалитет живота у градској заједници.

021-ДИСПЕЧЕР систем обезбеђује да пријаве поднете овим путем аутоматски преузимају надлежне инспекције и обрађују кроз "Диспечер систем", специјалистички софтвер, који је прављен по мери и за потребе градске управе.