Накнада за градско грађевинско земљиште

Read me

Омогућава обвезницима накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта увид у :

  • решења,
  • аналитичку картицу и
  • каматни лист

Услуга је доступна само корисницима регистрованим на следећи начин:

  1. региструјете се као корисник на порталу и потврдите опцију "Градска пореска управа".
  2. јавите се у Градску пореску управу на адреси Бул. Михајла Пупина 3, Нови Сад да Вам одобре приступ
  3. ако сте физичко лице: понети важећу личну карту
  4. ако сте правно лице понети извод из АПР-а и важећу личну карту