Праћење статуса обраде предмета

Read me

Предмет запримљен у писарници упућује се на обраду у одговарајућу Управу. Ова услуга даје могућност увида у тренутни статус обраде предмета грађанима који су поднели захтев путем писарнице.

Корисник мора бити регистрован на порталу и располагати бројем под којим је предмет заведен у писарници.